Belki odbojowe typu kwadrat


Elastyczne belki o przekroju kwadratu to popularny rodzaj urządzeń odbojowych na nabrzeżach.

Stosowane także na jednostkach pływających.

Występują belki lite lub z otworem wewnętrznym.

Belki odbojowe na morskich i śródlądowych budowlach hydrotechnicznych mogą być mocowane pionowo, poziomo i ukośnie oraz w formie ram odbojowych.

Materiały, z których wykonywane są belki odbojowe typu kwadrat to:

  • elastomer poliuretanowy
  • guma

Instalowane są najczęściej w układach poziomych i poziomo-pionowych.

Listwa odbojowa

Belki odbojowe typu D


Belki elastyczne o kształcie "D" stosowane są powszechnie na nabrzeżach portowych, marinach oraz jednostkach pływających.

Profil ten ma płaską podstawę i zaokrągloną powierzchnię czołową.

Występuje wersja lita lub zaotworowana z wewnętrznym otworem w kształcie litery "D".

Belki odbojowe na morskich i śródlądowych budowlach hydrotechnicznych mogą być mocowane pionowo, poziomo albo ukośnie.

Materiały, z których wykonywane są belki odbojowe typu D to:

  • elastomer poliuretanowy
  • guma

Uwaga Nie zaleca się tworzenia ram odbojowych z belek typu D. Po zestawieniu elementu poziomego i pionowego powstaje szczelina podatna na penetrację przez elementy stalowe poszycia burty jednostek pływających, co może prowadzić do ścinania elementów mocujących.

Listwa odbojowa

Wybrane realizacje: