Odbojnice modułowe


Odbojnice modułowe to urządzenia, które składają się z elastycznego elementu amortyzującego oraz sztywnej płyty czołowej. Elementy elastyczne mają różne kształty i mogą być dobierane w różnej konfiguracji.

Płyty czołowe mogą być wykonane z jednolitego , sztywnego i twardego tworzywa o niskim współczynniku tarcia lub z tarczy stalowej wyłożonej tworzywem o nikim współczynniku tarcia w zależności od wymaganej wytrzymałości panelu stalowego wynikającego z wielkości oraz rodzaju cumujących jednostek (np. jednostki ze stalowymi listwami odbojowymi).

Rozmiar panelu stalowego jest determinowany przez łączną siłę reakcji elementu sprężystego i dopuszczalne parcie na poszycie kadłuba jednostki. Zbyt duża siła reakcji urządzenia odbojowego przy nieprawidłowo dobranym i zbyt małym panelu może je uszkodzić.

Występuje kilka różnych rodzajów elementów elastycznych stosowanych przy konfigurowaniu urządzeń odbojowych.

Kształt elementu elastycznego determinuje zachowanie się urządzenia i posiadają różny współczynnik energii absorpcji do siły reakcji.

Materiały, z których wykonywane są odbojnice modułowe to:

  • FE
  • CSS
  • SC
Listwa odbojowa

Wybrane realizacje: