Odbojnice pływające


dbojnice pływające to urządzenia, które unoszą się na powierzchni wody. Przy zmianie poziomu wody zmienia się także położenie tych odbojnic. Przymocowane są do nabrzeża za pomocą elementów kotwiących, do których przymocowany jest łańcuch.

Występują dwa rodzaje odbojowych urządzeń pływających. Odbojnice pneumatyczne (element gumowy wypełniony powietrzem) oraz piankowe pokryte warstwą elastomeru poliuretanowego.

Obydwa typy mogą wystąpić z oplotem złożonym z siatki łańcuchowej i opon lub bez takiego dodatkowego zabezpieczenia.

Odbojnice piankowe są bardziej odporne na uszkodzenia gdyż wypełnione są pianką i po przedarciu powłoki zewnętrznej nadal mogą być użytkowane, natomiast po przedarciu powłoki odbojnicy pneumatycznej uchodzi z niej powietrze i nie jest zdatna do użytku do momentu naprawy.

Listwa odbojowa

Odbojnice palowe typu DONUT


Odbojnice palowe są odbojnicami ruchomymi zainstalowanymi na stalowych palach wbitych w dno. Są to elastyczne odbojnice piankowe pokryte elastomerem poliuretanowym , które posiadają zdolność do zmiany pozycji wraz ze zmianą poziomu wody. Mogą także obracać się na palu wraz z przemieszczającą się jednostką pływającą, co redukuje siły tarcia pomiędzy odbojnicą a kadłubem.

Drugim rodzajem urządzenia są elementy lite mocowane na palu jak np. osłony ślizgowo - odbojowe wykonane z elastomeru poliuretanowego. Sa to odbojnice nieruchome wykonane z tworzywa o obniżonym współczynniku tarcia.

Listwa odbojowa

Boje


Boje pływające wykonane są elementami wykonanymi z pianki pokrytej elastomerem poliuretanowy. Mogą być wykonane w różnych rozmiarach i zawierać dodatkowy osprzęt jak np. haki szybkozwalniające.

Są one dobrze widoczne i posiadają niezatapialną konstrukcję.

Listwa odbojowa

Wybrane realizacje: